เนื่องในโอกาส วันคุ้มครองโลก “ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ” ร่วมกับ ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม และ ห้างคาร์ฟูร์ สาขาสวนหลวง ร่วมจัดกิจกรรม “ รีไซเคิลกล่อง ปกป้องโลก ” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน – วันพุธที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา โดยภายในงาน นอกจากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การดำรงชีวิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ของเราแล้ว ยังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ดึงความมีส่วนร่วมจากผู้เข้าชมงาน อาทิ “รักษ์โลก ด้วย 5Rs”, “ขยะในมือ ..คืออะไร” , “โลกกี่ใบ...หมดไปเพราะเรา” ฯลฯ
      ในส่วนของชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม มีการนำเสนอข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับกล่องเครื่องดื่มและการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ อันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปกป้องโลกของเราได้ โดยผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ เช่น การสาธิตการทำกระดาษ รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม , สาธิตการจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี , เกม “ป่อง-แบน ใครแม่นกว่ากัน” , “ กล่องแปลงกายใน 1 นาที” , “พับแบน-พับเล็ก เด็กๆทำได้” ฯลฯ
      โดยในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พวกเราชาวกล่อง ได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากเครือข่ายของกล่องวิเศษ ได้แก่ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และวงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของการรีไซเคิลและการจัดการวัสดุเหลือใช้ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่า ตลอดจนนำกิจกรรมสนุกสนานมาร่วมอีกด้วย ทาง “ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ” ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ
      นอกจากนี้ ตลอดงานทั้ง 4 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหัวใจสีเขียว ที่ให้ความสนใจและร่วมสมัครเป็นชาวกล่องกับเรามากมาย หากท่านใด สนใจร่วมเป็นเครือข่าย หรืออาสาสมัคร กับ “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ” สมัครเป็นชาวกล่อง เพื่อรับข่าวสาร หรือร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆกับเรา ได้ที่ “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ” โทร 0-2751-8166 , 0-2752-7697 หรือ kornkaew@klongwises.com ได้นะคะ
      “กล่องวิเศษ” ใบนี้ กำลังรอชาวกล่องคับคุณภาพเช่นคุณ มาช่วยเติมเต็มคุณภาพให้คับกล่องอยู่ค่ะ
 
ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข