วันนี้ คุณสามารถรับฟังเรื่องราวดีดี เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา ได้ที่ รายการ “ ฟังสบาย คลายโลกร้อน กับกล่องวิเศษ ” ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลาประมาณ 15.00-17.00 น.  ณ สถานีวิทยุชุมชน 91.75 all fm.
      ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา “ กล่องวิเศษ ” ได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุ 91.75 all fm. เพื่อนำเสนอเรื่องราวดีดีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังรายการของสถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความมีส่วนร่วมในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแฟนรายการให้การต้อนรับและติดตามฟังรายการอย่างต่อเนื่อง ทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.00-16.00 น.
      และด้วยผลตอบรับเป็นอย่างดี รายการ “ฟังสบาย คลายโลกร้อน” จึงได้เพิ่มเวลาออกอากาศ เป็นทุกวันพฤหัส และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
      ติดตามฟังรายการของเราได้นะคะ

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข