Cleanup the world at Koh Samui
 
       สัปดาห์ที่ 3 ของกันยายน นับเป็นช่วงหนึ่งที่โลกของเราสะอาดขึ้นนะคะ เพราะเป็นช่วงเวลา “Clean up the world” ที่ทั่วโลกพร้อมใจกันทำความสะอาดประเทศของตัวเองค่ะ

       ทว่า แต่ละประเทศก็ไม่ใช่เล็ก ๆ เลยนะคะ ที่จะสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุม แต่สิ่งที่ทุกคนช่วยกันได้คือช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะ บางแห่ง ก็ทำรณรงค์ทำความสะอาดทะเลบ้าง ภูเขาบ้าง ถนนบ้าง ตลาดบ้าง บางคนทำความสะอาดแค่เพียงบริเวณบ้าน หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งการกำหนดกิจกรรมก็มักจะขึ้นอยู่กับแต่ภูมิลำเนานั่นเองค่ะ

       ปีนี้ กล่องวิเศษ ได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์สมุย เฟส 2” หรือ low carbon schools นั่นเองค่ะ ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทั้ง 26 โรงเรียนในอำเภอเกาะสมุยมารวมตัวกันที่ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟสมุย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยในงานนี้ พี่ ๆ กล่องวิเศษ ขนข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาให้น้อง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้กันค่ะ ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้เผยแพร่ข้อมูลการ clean up the world เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมกิจกรรมกัน และในงานนี้ พี่ ๆ กล่องวิเศษ ได้จูงมือน้องตัวแทนนักเรียนร่วมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะในบริเวณงาน และแยกไว้เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นการเบิกฤกษ์งาน Clean up the world 2010 ค่ะ ผ่านงานนี้ไป พี่ ๆ มั่นใจว่า เราจะ clean up กันบ่อย ๆ ไม่เพียงแค่ในช่วง clean up the world เท่านั้น หากแต่เป็นทุกวันที่มีโอกาส

       “สมุย” นับเป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีชายหาด แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนแนวปะการังที่ลือชื่อระดับโลก แต่ปัจจุบัน สิ่งสวยงามเหล่านี้กำลังจะถูกคุกคามด้วย “ขยะ” โดยชาวสมุยตระหนักในข้อนี้เป็นอย่างดี จึงจัดส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน เห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าขยะ จะไม่ล้นสมุย หากทุกคนช่วยกันค่ะ
 
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข