เสริมแนวคิด พิชิตขยะ กับกล่องวิเศษ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด
       เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 53 กลุ่มกิจกรรมฯ กล่องวิเศษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร เนื่องในโอกาสที่ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค ได้จัดงานสัปดาห์ QUALITY WEEK ขึ้น ที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี

      โดยการดำเนินกิจกรรม จะเป็นทั้งในรูปแบบของการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะผ่าน 5R กิจกรรมเกมส์ เสริมแนวคิด พิชิตขยะ และ workshop ที่กระตุ้นแนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การประดิษฐ์โคมไฟประหยัดพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ ซึ่งแต่ละกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ “โสสุโก้” เป็นโรงงานสีเขียว ปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน

     กลุ่มกิจกรรมฯกล่องวิเศษ ขอขอบคุณพี่ๆโสสุโก้ และเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะ
 
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข