กล่องวิเศษ ร่วมงาน "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา"
       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎ์ธานี ได้จัดงาน "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา" ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จ.สุราษฎ์ธานี ภายในงานมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดปริมาณขยะ และการรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมเพื่อรองรับกลุ่มเป้ามายอย่างทั่วถึงทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ด้านการคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การสร้างมูลค่าจากขยะ มีจิตสำนึกด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       สำหรับงานนี้ ทางกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ชาวจังหวัดสุราษฎ์ธานีเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มฯมีกิจกรรมมากมายเลยล่ะค่ะ อาทิ การให้ความรู้และตอบคำถามแก่ผู้ที่สนใจ กิจกรรมบันไดงู กิจกรรมโดมิโน่ กิจกรรมครอบจักร ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากชาวสุราษฎธานีทั้ง ประชาชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และเยาวชน งานนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมากนะคะที่มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดนิทรรศการสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน ทางกลุ่มฯก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดสุราษฎ์ธานีทุกคนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ "ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน" เพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นค่ะ
 
ภาพกิจกรรม
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข