กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับน้องๆ
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร จ.ฉะิเชิงเทรา
 
       ในโอกาสที่ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่องาน "ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001" ให้แก่ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

        กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่น้องๆ นักเรียนกว่า 300 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ผ่านกิจกรรม 5R ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากน้องๆ จะเกิดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาขยะแล้ว ยังเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยกันบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วย

       กล่องวิเศษ ขอขอบคุณศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีดีเช่นนี้ และเป็นกำลังใจให้น้องๆ โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรทุกคน ในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปนะคะ
 
ภาพกิจกรรม
   
   

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข