ECO MART 2011 "ไอเดียสุดฮิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
 
       สยามดิสคัฟเวอรี่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน "ECO Mart 2011" งานรวบรวมหลากไอเดียผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 30 บูธ ทั้งที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิล ระหว่างวันที่ 31มี.ค.-7 เม.ย. ศกนี้ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่

       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งองค์กรสีเขียว จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มฯกล่องวิเศษในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้บริโภค ด้วยวิถีบริโภคสีเขียว และร่วม "เรียนรู้การดำเรงชีวิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ผ่านเกมส์ และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ "ชอปปิ้งสิ่งแวดล้อม" สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการเลือกเครื่องอุปโภค บริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , "Ecological footprint" รอยเท้าทางระบบนิเวศ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการดำรงชีวิตของเรานั้นจะต้องใช้ทรัพยากรของโลกกี่ใบจึงจะเพียงพอ และ "magic box" กล่องความคิด ที่รวบรวมแนวคิดดีดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากผู้เข้าร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มองค์กรทางสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ประชาชน กลุ่มเยาวชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างๆชาติเป็นจำนวนมาก

       นอกจากนี้ ในวันที่ 6 เมษายน ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ได้จัดกิจกรรม work shop "กล่องแปลงร่างสร้างโลก :พัด โบก ลดโลกร้อน" ระหว่างเวลา 14.00 น.- 18.00 น. โดยสาธิตวิธีการประดิษฐ์"พัด" จากเยื่อกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำด้วยตัวเองพร้อมทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่ ซึ่งสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

       นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีที่กลุ่มฯกล่องวิเศษได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อสังคมของเรา
 
ภาพกิจกรรม
   
   
   
   

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข