ค่ายพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้นำเยาวชน
 
     กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษร่วมกับบ้านพลอยประทานรีสอร์ท ดำเนินการจัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้นำเยาวชนแควน้อย"ภายใต้โครงการ "เครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย" ระหว่างวันที่21 -22 พฤศจิกายน 2554 ณบ้านพลอยประทานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน 65 คน จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอไทรโยค 25 โรงเรียน มาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ค่ะ

     ค่าย 2 วัน 1 คืนที่เราจัดขึ้นนั้น กลุ่มเยาวชนฯ จะได้รับการฝึกอบรมผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environmental Education for Sustainable Development) โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงความเชื่อมโยง และความสำคัญของระบบนิเวศทั้งในมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเกี่ยวโยงระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำและลุ่มน้ำแควน้อยกับการร่วมลดปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กิจกรรมในค่าย ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงกระบวนการ การระดมความคิด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำ แม่น้ำแควน้อย และการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำซึ่งผ่านกิจกรรมที่ให้สาระและความสนุกสนาน เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก้อนหินทรัพยากร กวางน้อย โลกนี้ที่เป็นอยู่ สันทนาการ น้ำ 5 หยด อย่าให้หมดไป โดยกระตุ้นให้เกิดการตั้งสมมุติฐานการทดลองการจดบันทึกการสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ การลงมือปฎิบัติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากได้เรียนรู้กิจกรรมในหลายกิจกรรมกันไปแล้วน้องๆแต่ละกลุ่มยังได้ร่วมกันระดมความคิดในห้วข้อ "บทบาทเยาวชนผู้นำการรณรงค์ และแนวคิดเพื่อรณรงค์ในโรงเรียน"เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการทำงานเป็นเครือข่ายเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์แควน้อย ถึงแม้ว่าน้องๆจะมาจากต่างโรงเรียนแต่น้องๆก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและช่วยกันระดมความคิดจนสรุปเป็นแนวคิดภาพรวมได้น่าทึ่งเลยล่ะค่ะ ขอบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสุดยอดมากๆ และแนวคิดเหล่านี้ก็จะเป็นเป้าหมายร่วมกันในการร่วมกันพัฒนาแม่น้ำแควน้อยต่อไป และก่อนปิดกิจกรรมเราได้มีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเพื่อเป็นประธานเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์แม่น้ำแควน้อย และผู้ที่ได้ความไว้วางใจจากเพื่อนด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น คือ น้องแทน จากโรงเรียนไทรโยคใหญ่ นั่นเองค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแทนด้วยนะคะ และนอกจากนั้นก็มีตัวแทนเยาวชนอีก 13 คนที่ร่วมเป็นทีมในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ

     ทางกลุ่มก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำแควน้อย น้องๆกลุ่มนี้จะเป็นพลังที่สำคัญของอำเภอไทรโยคในการพัฒนาและรักษาแม่น้ำแควน้อย อันเป็นสมบัติของท้องถิ่นที่กำลังจะถูกทำลายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคนในท้องถิ่นเอง ถึงแม้จะเป็นเพียงพลังที่เล็กๆแต่จะเป็นพลังที่เริ่มเติบโตและยิ่งใหญ่ต่อไปได้หากมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมและเติมเต็มพลังใจให้กับพวกเขา และเมื่อถึงวันนั้นเครือข่ายเยาวชนก็จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีพลังใจที่เต็มเปี่ยม
 
ภาพกิจกรรม
 
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข