การจัดงานประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนและร่วมหารือแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อย
จากแผนงานของเครือข่ายเยาวชน
 
     กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษดำเนินการจัดประชุม เพื่อรับทราบผลการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนและร่วมหารือแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยจากแผนงานเครือข่ายเยาวชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล คณะผู้บริหารและอาจารย์ และตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนในอำเภอไทรโยคเข้าร่วมประชุม ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ บ้านพลอยประทานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

     ในงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนร่วมกัน และร่วมทำความรู้จักกับกลุ่ม "เครือข่ายเยาวชนอนุรัษ์แควน้อย" โดยน้อง ๆ จะแนะนำตัวและบทบาทหน้าที่ของตนในกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำแควน้อยพร้อมกับเสนอแผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย ผู้ใหญ่หลายท่านได้ฟังแล้วก็ยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียว เพราะแผนงานของกลุ่มเยาวชนเป็นแผนงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านมุมมอง และประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อบูรณาการกับโครงการเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชน และปิดท้ายด้วยการฝากข้อคิดดีๆให้กับกลุ่มเยาวชน จาก"นายวิกรม แสงเพชร"ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้"ผอ.กนิษฐา พุ่มไสว" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น และ "ผอ.ปราโมทย์ ตันเรืองศรี" ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค เรียกได้ว่าการดำเนินการประชุมได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์พร้อมกับข้อคิดดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเลยค่ะ

     ทางกลุ่มฯต้องขอขอบคุณตัวแทนจากหน่วยงาน คณะครูจากโรงเรียน และน้องๆเยาวชน ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและหารือร่วมกัน กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมพัฒนากลุ่มเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์แควน้อย แผนงานและเป้าหมายของกลุ่มเยาวชนจะเกิดขึ้นมิได้เลย หากปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เพราะเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นพลังที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกันจะยั่งยืน เมื่อถึงวันนั้นผู้ใหญ่อย่างเราก็จะมองดูเยาวชนกลุ่มนี้อย่างห่างๆ เพราะพวกเขาจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อไปได้อย่างแน่นอน
 
ภาพกิจกรรม
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข