กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นกลุ่ม และสัมพันธภาพองค์กร
สุขสันต์หรรษา มุุ่งมั่นพัฒนา ร่วมใจพัฒนา "ไฟเบอร์พัฒน์" ก้าวไกล
   
 
  ภาพกิจกรรม >>
       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ร่วมดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นกลุ่ม และสัมพันธภาพองค์กร ให้กับพนักงาน บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ณ บ้านพลอยประทานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24- 26 ธันวาคม 2554 สำหรับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด นั้น ได้เข้าร่วม โครงการ "แยกกล่อง ลดขยะ" ซึ่งดำเนินการโดย "ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม" อันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด โดยมี กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ จนสามารถนำกล่องไปรีไซเคิลกลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่

     สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1.) เสริมสร้างทักษะการทำงานในกลุ่มพนักงาน และสร้างความตระหนักในคุณค่าของความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการ
      2.) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มพนักงาน และสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร
      3.) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

      ทั้งนี้พนักงานไฟเบอร์พัฒน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน กิจกรรมดังกล่าวจะสอดแทรกเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และการมีสัมพันธภาพต่อองค์กร อาทิเช่น กิจกรรม"ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันพื้นที่" กิจกรรม "เงื่อนมนุษย์" กิจกรรม "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน" กิจกรรม "พรมวิเศษ" กิจกรรม "ทิ้งบอมบ์" กิจกรรม "วงกลมในบ้าน" กิจกรรม "การแสดงละคร" เป็นต้น นอกจากนั้นการดำเนินกิจกรรมยังสอดแทรกเรื่องของการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง และกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอไทรโยค งานนี้ อิ่มกันทั้งผู้รับและผู้ให้เลยล่ะค่ะ

     กิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากพี่ๆ พนักงานบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เป็นอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เรียกได้ว่าทุกคนได้พกความประทับใจกลับบ้านไปอย่างเต็มเปี่ยม และสุดท้ายนี้ทางกลุ่มฯ ก็ขอส่งแรงใจให้พี่ๆพนักงานไฟเบอร์พัฒน์ทุกคนมีแรงใจและมีความสุขในการทำงานเพื่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะความสำเร็จเล็กๆ ที่รวมกันขึ้นมาจะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
   
 
  ภาพกิจกรรม >>
   

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข