กล่องวิเศษ ร่วมงาน Volunteer Street fair ครั้งที่ 2
 
       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดอาสาสมัคร ครั้งที่2 ( Volunteer Street Fair) ขึ้น ณ อุทยานเบญจสิริ

      การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดงานครั้งที่ 1 ในปีที่แล้ว โดยในปีนี้ กิจกรรมต่างๆ ของงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "อาสา(ไม่)สมัคร(เล่น)" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ที่มุ้งเน้นให้อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจได้ทดลองทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม ทักษะความรู้ สภาพจิตใจ และวิธีการทำงานกับผู้อื่น รวมทั้งได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครจริงภายในงาน

      ภายในงานมีการจัดบู้ทของกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านอาสาสมัคร เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมอาสาสมัครของตนเอง แต่ละบู้ทมีหลากลายกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักกลุ่มฯกล่องวิเศษมากขึ้น โดยภายในบู้ทของเรามีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น เกมส์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้เปิดรับผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อๆไป ซึ่งมีผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราจำนวนมาก

      ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา และที่ขาดไม่ได้คือขอขอบพระคุณเครือข่ายจิตอาสาและภาคีเครือข่ายทุกองค์กร ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น ให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทของอาสาสมัคร เป็นการจุดประกายงานอาสาสมัครให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
 
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข