ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวันคุ้มครองโลก (Earthday ) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ในปีนี้สถานีวิทยุกรีนเวฟ คลื่น 106.5 ได้จัดกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก ภายใต้ชื่องาน "Green Wave Earth Day Music Festival" และมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนงานดังกล่าว บนเวทีจะมีศิลปินร้องเพลงเพื่อให้ความบันเทิงและความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ส่วนด้านล่างเวทีประกอบด้วยองค์กรหรือหน่วยงานมาร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

       และ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององกรที่ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมงาน และการดำเนินกิจกรรมของเรามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       1) เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
       2) เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการดำรงชีวิต
       3) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
       4) เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       ภายในบูธของทางกลุ่มฯกล่องวิเศษ จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วไปซึ่งครอบคลุมในเรื่องพลังงาน น้ำ ป่าไม้ ขยะ ความรู้เหล่านี้จะสอดแทรกในกิจกรรมและเกมต่างๆ คือเกมวงล้อรักโลก น้ำที่ใช้ในโลกใบนี้ การวัดรอยเท้าทางนิเวศ และป่าไม้กับสายน้ำ กิจกรรมดังกล่าวต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างสูง เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมอีกด้วยค่ะ สังเกตจากบูธใหญ่ๆของเรากลายเป็นบูธเล็กขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ ทางกลุ่มฯ ต้องขอปรบมือดังๆให้กับสถานีวิทยุกรีนเวฟที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และที่ขาดไม่ได้คือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมบูธของเราเพื่อร่วมกิจกรรมและศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากท่านเป็นอย่างดี และทางกลุ่มฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในทุกๆวันเพื่อคุ้มครองโลกของเราให้สวยงามตลอดไปค่ะ
 
ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข