"แยกขยะ ลดโลกร้อน" @ ลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า
 
       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน" ขึ้น ให้กับผู้พักอาศัยในอาคารชุดลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า ณ อาคารลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

       โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความมีส่วนร่วมจากผู้พักอาศัยในอาคารชุดลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า ให้หันมาคัดแยกวัสดุเหลือใช้ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยให้เกิดพฤติกรรมในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ทั้งในด้านมูลค่า และด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมด้วย

       ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ "กล่องวิเศษ-เมืองแห่งความรู้" ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีการจำลองมืองแห่งความรู้ขึ้น ซึ่งภายในเมืองประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมป้าไม้กับสายน้ำ กิจกรรมวงล้อรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรอยเท้าทางนิเวศ กิจกรรมน้ำที่ใช้ในโลกใบนี้ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมล้วนสอดแทรกความรู้ในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ น้ำ พลังงาน ป่าไม้ ตลอดจนวิถีบริโภคได้เป็นอย่างดี

       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ที่ให้ผู้พักอาศัยนำวัสดุเหลือใช้มาคัดแยก ชั่งน้ำหนักและบันทึกน้ำหนัก มีการจัดแสดงข้อมูลสถิติใน Score Board โดยแสดงให้เห็นถึงด้านมูลค่า (ราคา) และคุณค่า (ปริมาณการลดพื้นที่หลุมฝังกลบ) เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ซึ่งตลอดในช่วงกิจกรรมนั้น ผู้พักอาศัยต่างนำวัสดุเหลือใช้มาคัดแยกกันอย่างคึกคัก ทำให้บรรยากาศงานดูครึกครื้นเลยทีเดียว หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลงผลของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่ผู้พักอาศัยนำลงมาคัดแยกนั้น สามารถลดพื้นที่หลุมฝังกลบได้ถึง "24,794.67 ลูกบาศก์นิ้ว" ประมาณมูลค่าแล้วได้เป็นราคากว่า 800 บาท เลยค่ะ

       ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอขอบคุณ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน และ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า ที่ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น และทางกลุ่มฯ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พักอาศัยทุกท่าน ในการร่วมกันคัดแยกวัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้อยู่กับเราไปนานๆ คะ
 
   
   
   
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข