ร่วมจัดกิจกรรมเสริมความรู้ "เรียนรู้การดำรงชีวิต พิชิตโลกร้อน"
ค่ายพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร
 
       เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มพูนความรู้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 600 คน ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ซึ่งทางกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยคะ

       โดยทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ได้ร่วมจัดฐานกิจกรรมกับทางโรงเรียน ในหัวข้อ "เรียนรู้การดำรงชีวิต พิชิตโลกร้อน" ซึ่งเป็นฐานกิกจรรมที่ให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาภาวะโลกร้อน โดยภายในฐานกิจกรรมมีการแบ่งออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน ได้แก่

       1. โซนนิทรรศการ "กล่องวิเศษ-เมืองแห่งความรู้" : แสดงข้อมูลความรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ น้ำ พลังงาน ป่าไม้ ตลอดจนวิถีบริโภค

        2. โซนกิจกรรมคู่หูรู้รักพลังงาน : ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

        3. โซนกิจกรรม 5 Rs : ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ

        4. โซนกิจกรรมตามรอยพลังงาน : เรียนรู้ในเรื่องของแหล่งที่มาของวัสดุเหลือใช้ต่างๆ

       ทุกๆ กิจกรรมในฐานได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่น้องๆ ได้รับในแต่ละโซนแล้ว น้องๆยังได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เรียกว่าได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ โรงเรียนวัดสุทธิฯ ในการร่วมมือกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ไปนานๆ คะ และหวังว่าโอกาสต่อไปทางกลุ่มฯ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ เช่นนี้กับทางโรงเรียนอีกนะคะ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข