"กล่องวิเศษ" ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในงาน "โลกกลางใจ ใส่กลางเมือง"
ณ ศูนย์การเซ็นเตอร์วัน กรุงเทพมหานคร

       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการแยกวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด "โลกกลางใจ ใส่กลางเมือง" ที่ศูนย์การค้า Center one เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

       กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ภายใต้แนวคิด "ขยะเหลือศูนย์- Zero Waste" แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มฯกล่องวิเศษ และสร้างการมีส่วนร่วมระยะยาวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเสนอแนวคิดรักโลก ผ่านทาง http://www.facebook.com /kws.fans เพื่อลุ้นรับรางวัล Green Trip - Green Treat กับกล่องวิเศษอีกด้วย

       นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีซุ้มกิจกรรมต่างๆมากมายจากภาคีเครือข่าย มีการจำหน่ายสินค้ารักโลก การแสดงละครรักโลกที่น่าสนใจไม่แพ้ละครทีวี มีการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม 9Rs ฯลฯ เป็นต้น

       กิจกรรมผ่านไปแล้วด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักโลกใบนี้ ขอบคุณแนวคิดดีๆที่เรานำมาเผยเพร่ต่อกัน และเก็บมาเป็นแนวคิดในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ
 
   
   
   
   

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข