"กล่องวิเศษ" จัดกิจกรรมเปิดตัวถังคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ณ ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
 
       เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้จัด "กิจกรรมเปิดตัวถังคัดแยกวัสดุเหลือใช้ และ work shop" ในงาน Cleansing our homes ที่จัดขึ้น ณ ลุมพินี เพลส รัชโยธิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

       ภายในงานมีการแบ่งเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับในส่วนของกล่องวิเศษนั้น มีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น กิจกรรมและนิทรรศการ "กล่องวิเศษ-เมืองแห่งความรู้" ที่มีเกมส์ต่างๆ ที่ให้ความรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสอดแทรกความรู้ในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ น้ำ พลังงาน ป่าไม้ ตลอดจนวิถีบริโภคได้เป็นอย่างดี

       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "พัดโบกลดโลกร้อน" เป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมร่วมประดิษฐ์ "พัด" และสร้างสรรค์ผลงาน จากกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

       สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ "กิจกรรมเปิดตัวถังคัดแยกวัสดุเหลือใช้" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยได้นำวัสดุเหลือใช้มาคัดแยกตามจุดต่างๆ ภายในอาคารที่ได้มีการจัดวางถังคัดแยกไว้อย่างต่อเนื่อง ภายในงานผู้พักอาศัยที่นำวัสดุเหลือใช้มาคัดแยก จะมีการชั่งน้ำหนักและบันทึกน้ำหนักไว้ และจัดแสดงข้อมูลสถิติใน Score Board โดยแสดงให้เห็นถึงด้านมูลค่า (ราคา) และคุณค่า (ปริมาณการลดพื้นที่หลุมฝังกลบ) เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ซึ่งตลอดในช่วงกิจกรรมนั้น ผู้พักอาศัยต่างนำวัสดุเหลือใช้มาคัดแยกกันอย่างคึกคัก ทำให้บรรยากาศงานดูครึกครื้นเลยทีเดียว หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลงผลของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่ผู้พักอาศัยนำลงมาคัดแยกนั้น สามารถลดพื้นที่หลุมฝังกลบได้ถึง "21321.145 ลูกบาศก์นิ้ว" ประมาณมูลค่าแล้วได้เป็นราคากว่า 686 บาท เลยค่ะ

       ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอขอบคุณ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน และ นิติบุคคลอาคารชุดลุมลุมพินี เพลส รัชโยธิน ที่ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น และทางกลุ่มฯ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้พักอาศัยทุกท่าน ในการร่วมกันคัดแยกวัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้อยู่กับเราไปนานๆ ค่ะ
 
ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข