กิจกรรม เปิดตัวถังคัดแยกขยะ ณ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ร่วมจัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน” ณ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สนับสนุนโดย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน และ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

       กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวถังคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ผู้พักอาศัยสามารถนำวัสดุเหลือใช้ 5 ประเภท คือ กระดาษ แก้ว พลาสติกใส พลาสติกขุ่น และโลหะ มาคัดแยกตรงบริเวณถังคัดแยก วัสดุเหลือใช้ที่ถูกนำมาคัดแยกจะถูกชั่งน้ำหนักและบันทึกน้ำหนักไว้เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติ และเพื่อแสดงตัวเลขของคุณค่าและมูลค่าของวัสดุเหลือ และผู้ที่ร่วมนำวัสดุเหลือมาคัดแยกต่างได้รับถุงผ้า ลดโลกร้อน แบบเก๋ๆ ไปใช้ด้วยค่ะ

       นอกจากจะมีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน “เมืองแห่งความรู้-กล่องวิเศษ” จำนวน 8 กิจกรรมฐานด้วยกัน โดยเป็นกิจกรรมที่เล่นง่าย มีความสนุกสนาน อีกทั้งยังสอดแทรกสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ พลังงาน น้ำ ขยะ เป็นต้น เมื่อได้รับความรู้แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถสะสมแต้มในการทำกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลน่ารักๆ กลับไปอีกด้วยค่ะ

       ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอขอบคุณชาวชุมชนลุมพินีคอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ทุกท่านนะคะ ที่ร่วมกันคัดแยกขยะ และสิ่งดีๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นมิได้ หากทุกท่านไม่ให้ความร่วมมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นพลังสำคัญในการร่วมผลักดันให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่ต่อไปค่ะ
 
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
 
     
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข