กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวาระวันคุ้มครองโลก
 
      กลุ่มฯกล่องวิเศษ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี) โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่ สุพรีมคอมเพล็กซ์ ระหว่างวันที่ 17-18 เม.ย. 56
 
       
       
       
       
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข