มูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง
มอบรางวัลการประกวดผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรม "พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้"

 
         ผลการประกวดผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ในกิจกรรม "พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้" ของมูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง

         รางวัลชนะเลิศ : เด็กหญิงเจนิสษา แสงอรุณ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
         รองชนะเลิศอันดับ 1: เด็กชายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง โรงเรียนวัดท่าล้อ อ.เมือง จ. กาญจนบุรี
         รองชนะเลิศอันดับ 2: เด็กหญิงจิตสุภา แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
         รางวัลชมเชย : เด็กหญิงพิมลภัส ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี จ.สมุทรสงคราม
                                เด็กหญิงชลนิกา มุ่งมงคล โรงเรียนวัดตาลเรียงจ. ราชบุรี

         ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูและน้องๆ จากทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทยค่ะ
 
       
       
       
 
     
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข