กิจกรรมค่ายเสริมศักยภาพกลุ่มแกนนำนักศึกษา Thai Denmark Young Green Heart รุ่นที่ 1
 
        Thai Denmark Young Green Heart รุ่นแรก กับ 5 โครงการดีเด่นที่คัดเลือกจาก 5 มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมศักยภาพกลุ่มแกนนำนักศึกษา 50 คน ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี และศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาค่ะ

        ขอบคุณน้องๆทุกคน ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนค่ะ
 
ภาพกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2556
       
       
       
       
     
    
ภาพกิจกรรม : วันที่ 16 สิงหาคม 2556    
         
         
       
       
       
       
       
     
    
    ภาพกิจกรรม : วันที่ 17 สิงหาคม 2556    
       
       
       
   
 
     
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข