ร่วมจัดนิทรรศการ Waste to Energy towards Green Society Achievement พลังงานจากขยะ มุ่งสู่สังคมสีเขียว
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

 
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน Waste to Energy towards Green Society Achievement พลังงานจากขยะ มุ่งสู่สังคมสีเขียว ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้จัดงานรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งการคัดแยกขยะตั้งแต่ตั้งต้นทาง โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะในทุกมิติ รวมไปถึงการนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 ท่านจากหลากหลายหน่วยงาน
      โดยภายในงาน “กล่องวิเศษ” ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาปริมาณขยะ การจัดการขยะ การจัดการน้ำ และการดูแลรักษาป่าไม้ ตลอดจน การจัดการกล่องเครื่องดื่ม การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วม
      “กล่องวิเศษ” มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานดี ๆ อย่างนี้ และหวังว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ไม่มากก็น้อย แล้วเจอกันในงานดี ๆ อย่างนี้อีกนะคะ สวัสดีค่ะ
ภาพกิจกรรม
       
   
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข