เที่ยววิถีไทย ใจอาสา รักษาธรรมชาติ "ครอบครัวตะลุยสวน: สวน-สนุก"
วันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08:30 – 14:00 น.
ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 20 ครอบครัว / 60-70 คน)
   
08.00 น. พร้อมกันที่ สวนหลวง ร.9 ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
08.30 น. กิจกรรม “รู้จักและทักทาย”
09.30 น. นั่งรถรางรับลม “ชมสวน ชวนเพลิน”
10.30 น. Workshop : เล่านิทานสนุ๊ก สนุก จากตุ๊กตานิ้ว
11.30 น. “กินดีมีประโยชน์”
12.30 น. กิจกรรมเกม Hug me Please
13.30 น. สรุปกิจกรรม / ถ่ายภาพร่วมกัน
14.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม /เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
   
ราคาครอบครัวละ 2,000.- บาท *รวมค่าสถานที่ – ค่าอาหาร – ค่ารถราง – อุปกรณ์กิจกรรม*
โดยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชี : เอ็กซ์เปิร์ททีม ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซีสวนหลวง เลขที่บัญชี 245 2 02754 9
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งกลับมาที่ minjar.sharesook@gmail.com) รับสมัครถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฐิตาภา เรือนเพ็ชร โทร. 08 4621 1796 Email: minjar.sharesook@gmail.com Line id: mbminjar
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข