เที่ยววิถีไทย ใจอาสา รักษาธรรมชาติ
‘พักพิง อิงสวน’
วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
(จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 30 คน)
   
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
07:00 ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ และออกเดินทาง
11:00 เดินทางถึงหมู่บ้านถ้ำเสือ แก่งกระจาน
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 เที่ยวท่อง ล่องสวน
  • สนุกสนุกบุกถ้ำเสื้อ
  • ชม ชิม ชวน เที่ยวสวนผลไม้
  • รับฝาก ไม่รับถอน ณ ธนาคารต้นไม้
15:00 เที่ยวท่อง ล่องน้ำ ด้วยเรือแพยาง
17:00 อาหารเย็น “มื้อธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”
18:00 พูดคุย คุ้ยแคะ เยอะแยะเรื่องราว “บ้านถ้ำเสือ”
19:00 เข้าบ้านพักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน คนถ้ำเสือ
   
วันอาทิตย์ที่: 15 มีนาคม 2558
07:00 ทำบุญตักบาตร / รับประทานอาหารเช้า
08:00 ตรวจสอบและเก็บสัมภาระ และออกเดินทางไปยังสวนป่าชุมชน
09:00 ร่วมปลูกต้นไม้ให้ชุมชน
10:00 เรียนรู้แนวทางตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของพ่อหลวง "โครงการช่างหัวมัน"
10:30 เที่ยวฟาร์มแกะ แวะชมบ้านดิน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
11:30 รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
12:00 เดินทางไปยังหาดชะอำ : รับลม ชมทะเล ณ หาดชะอำ
15:00 ออกเดินทางกลับ กทม. แวะร้านของฝาก
17:00 เดินทางกลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
   
  **สิ่งที่ต้องเตรียม**
      - เสื้อผ้า ควรเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบาย กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
      - ยาประจำตัว (ถ้ามี)
      - เครื่องอาบน้ำและของใช้ส่วนตัว
 
ราคาท่านละ 3,000.- บาท *รวมค่าที่พัก – ค่าอาหาร – ค่าเดินทางจากจุดนัดพบ – อุปกรณ์กิจกรรม ตลอดโปรแกรม*
โดยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชี : เอ็กซ์เปิร์ททีม ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 245 2 02754 9
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งกลับมาที่ jubjang.sharesook@gmail.com) รับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558
สอบถามเพิ่มเติม : รุ่งอรุณ แจ้งกระจ่าง โทร. 09 1119 2348 Email: jubjang.sharesook@gmail.com Line id: jj395110
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข