เที่ยววิถีไทย ใจอาสา รักษาธรรมชาติ ‘วิถีชุมชน คน ป่า น้ำ’
วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ อ.ไทรโยค (แม่น้ำแควน้อย) จ.กาญจนบุรี
(จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 35-40 คน)
   
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
06:30 พร้อมกันที่จุดนัดพบ : ลงทะเบียน รับอาหารว่าง
07:00 ออกเดินทางไป “น้ำตกไทรโยค : อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค”
10:00 รู้จักป่า ฝาย พุต้นน้ำกันก่อน
10:30 สร้างฝายกั้นน้ำ - เดินป่า สำรวจธรรมชาติ - พุต้นน้ำ
12:00 อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง พักผ่อน ชมทิวทัศน์ ณ น้ำตกไทรโยคน้อย
14:00 เดินทางเข้าที่พัก
15:30 อาหารว่างรอเสิร์ฟ
16:00 กิจกรรม “ลุ่มน้ำสร้างสรรค์”
17:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 อาหารค่ำพร้อมเสิร์ฟ
19:00 รู้จัก “วันน้ำโลก”
19:30 Workshop : น้ำ คือชีวิต
20:45 มื้อเบาๆกับข้าวต้มรอบดึก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันอาทิตย์ที่: 22 มีนาคม 2558
07:00 รับประทานอาหารเช้า
08:30 ล่องแพ ชมธรรมชาติแม่น้ำแควน้อย แวะเล่นน้ำ ชายหาดน้ำจืด
11:00 กลับที่พัก เก็บสัมภาระ สรุปกิจกรรม และถ่ายภาพร่วมกัน
11:30 รับประทานอาหารเที่ยง
12:30 ออกเดินทาง
  • แวะเยี่ยมชม ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ (กองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวร ค่ายสุรสีห์)
15:30 เดินทางกลับ กทม.
18:30 ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
 
ราคาท่านละ 2,800.- บาท *รวมค่าที่พัก – ค่าอาหาร – ค่าเดินทางจากจุดนัดพบ – อุปกรณ์กิจกรรม ตลอดโปรแกรม*
โดยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชี : เอ็กซ์เปิร์ททีม ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 245 2 02754 9
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งกลับมาที่ jubjang.sharesook@gmail.com) รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
สอบถามเพิ่มเติม : รุ่งอรุณ แจ้งกระจ่าง โทร. 09 1119 2348 Email: jubjang.sharesook@gmail.com Line id: jj395110
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข