เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหนึ่งในตัวการหลักที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นั้นเอง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ชั้นบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากมาย ทั้งภัยธรรมชาติที่มีความถี่มากยิ่งขึ้น ฝนตกน้ำท่วมที่ไม่สามารถควบคุมได้ พายุที่มีความรุนแรงมากขึ้น และแม้แต่โรคร้ายทั้งใหม่ทั้งเก่าที่รุมเร้ารังแต่จะสร้างความสูญเสียให้แก่ตัวมนุษย์เอง ดังนั้นการสร้างความตระหนัก และภาวะฉุกคิดในเรื่องการลดใช้พลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกได้หันกลับมาสนใจและดูแลรักษาโลก ไม่ทำร้าย ไม่ทำลาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ก่อนที่โลกใบสีฟ้าที่เราอาศัยออยู่นี้ใบนี้จะพัง และเสื่อมโทรมจนเกินเยียวยา

     กิจกรรม Earth Hour เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสร้างความตระหนักให้เกิดแก่มนุษยชนทั่วโลก ว่าการปิดไฟเพียงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล โดยกิจกรรมนี้ริเริ่มโดย WWF ในปี พ.ศ. 2550 ที่นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ 2.2 ล้านคน และผลที่ได้รับคือ สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่ากับการปล่อยก๊าซของรถยนต์ถึง 48,000 คันต่อปี หรือลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 10% ของช่วงเวลาปกติ และหลังจากนั้นทั่วโลกได้ยอมรับในกิจกรรมนี้และเข้าร่วมเพื่อปิดไฟ 1 ชั่วโมงในเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม รวมถึงประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2551 และในปีนี้ประเทศไทยได้ขยายการประชาสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรมไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น ภูเก็ต ขอนแก่น และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Earth Hour 2558 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพลังที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น

     แม้ว่ากิจกรรม Earth hour จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ ที่สะกิดให้เราไม่ลืมการประหยัดพลังงาน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สำหรับการช่วยกันประหยัดพลังงานและรักษ์โลก ถ้าทุกคนร่วมมือกันแม้เป็นเพียงพลังที่เล็ก ๆ ไม่กี่แรง ก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ ซึ่งวันนี้เราอาจจะเริ่มจากการทำ และท่องจำ 3 ป. เอาไว้ให้มั่น ป.ที่1 คือปิด ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นเมื่อไม่ใช้งาน ป.ที่ 2 คือ ปรับ ปรับทัศนคติในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาเท่าที่จะช่วยกันทำได้ให้ได้มากที่สุด และ ป.สุดท้าย คือเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สินค้าที่มีรอยเท้านิเวศ (ecological footprint) ต่ำ เพื่อช่วยลดการใช้และการปลดปล่อยพลังงาน เท่านี้เราก็สามารถช่วยให้โลกได้พัก และฟื้นฟูรักษาตัวเองได้อีกครั้ง เริ่ม และลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อโลก เพื่อตัวเรา
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข