- วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2013 “Wetlands take care of water” “รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ” .. .อ่านต่อ
- แพขยะแปซิฟิค : ขยะพลาสติกขนาดยักษ์ ...อ่านต่อ
 22 มีนาคม วันน้ำโลก (World Water Day) ...อ่านต่อ
น่ารู้ กู้โลก กับกล่องวิเศษ
ชาวกล่อง ร่วมปกป้องและดูแลโลก ด้วยแนวทางง่ายๆ ที่ทุกคนเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง อย่าลังเล หรือรีรอ ที่จะช่วยโลกใบนี้ด้วยสองมือของเรานะคะ ...อ่านต่อ
“Your Planet Needs You! Unite to Combat Climate Change” 
“คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน” ...อ่านต่อ
22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
ชนวนความคิดเรื่องวันคุ้มครองโลกเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยสมาชิกวุฒิสภา เกย์ลอร์ด เนลสัน (Senator Gaylord Nelson) ซึ่งพยายามผลักดันให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม...อ่านต่อ
ฉลากคาร์บอน (Carbon Label)
ทางเลือกหนึ่งเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยการเลือกซื้อสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย หรือสินค้าที่มี “ฉลากคาร์บอน” ... อ่านต่อ
แนวคิดสุดฮิต... พิชิตขยะ... ลดภาวะโลกร้อน 
"กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ" ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "ตลาดนัดแห่งความสุขของการอาสาและการให้" .... อ่านต่อ
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข