- จัดกิจกรรม “พลังเล็ก ลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี... อ่านต่อ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อสม.จิ๋ว รักโลกลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ... อ่านต่อ
Earth Hour 2558
ปิดเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อ (เรา) โลก
โดยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ... อ่านต่อ
- ครอบครัว ตะลุยสวน-สนุก วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ...อ่านต่อ
- ครอบครัว ตะลุยสวน-ศิลป์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ...อ่านต่อ
- กิจกรรมอาสาปันสุข ครั้งที่ 1/2558
โครงการ "พัก-ให้-อิ่ม" ... อ่านต่อ
- เปิดกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยราคำแหง) ... อ่านต่อ
- อบรมเยาวชนเกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ...อ่านต่อ
- ร่วมจัดนิทรรศการ Waste to Energy towards Green Society Achievement พลังงานจากขยะ มุ่งสู่สังคมสีเขียว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ...อ่านต่อ
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข